berludah ke langit muka juga yang basah

Maksud: Melawan atau membantah orang yang berkuasa, kita juga yang susah

berkongsi