bermain budi

Maksud: Mengenakan tipu daya (tipu muslihat)

berkongsi