berpaling hati

Maksud: Bertukar perasaan terhadap sesuatu atau seseorang