berpesan berturut, harap ada, percaya tidak

Maksud: Tidak mempercayai sepenuh-penuhnya

berkongsi