bersahabat dengan juara, selilit benang bulang tahu juga

Maksud: Kalau bercampur dengan orang jahat akhirnya kita menjadi jahat pula

berkongsi