bersaksi ke lutut

Maksud: 1. menjadikan sahabat atau sanak-saudara sebagai saksi
2. meminta petunjuk atau pengadilan kepada orang yang bodoh

berkongsi