bertali boleh diheret, bertampuk boleh dijinjing

Maksud: Hal kejahatan yang cukup keterangan dan buktinya

berkongsi