bagai cendawan disesah

Maksud: Perihal pucat lesi (muka dan lain-lain)

berkongsi