berpatah arang berkerat rotan

Maksud: Perselisihan yang tidak akan dapat berbaik-baik semula.

berkongsi