bertari di ladang orang

Maksud: Bersuka-suka memakai harta orang lain dengan tidak mengingat kerugian orang itu

berkongsi