bertanjak baru bertinjau

Maksud: Berbuat sesuatu mengikut aturannya yang lazim

berkongsi