bertemu buku dengan ruas

Maksud: Sesuai, seimbang.

berkongsi