bertemu mura dengan tedung

Maksud: Sama pandai (gagah dan lain-lain)

berkongsi