hina lata

Maksud: Berpangkat rendah dan kurang bersopan

berkongsi