bertimbang pandang

Maksud: Saling memandang

berkongsi