bertimbang tanda

Maksud: Bertukar cincin atau tanda pertunangan

berkongsi