bertukar beruk dengan cigak

Maksud: Tidak ada perubahan (sama sahaja halnya)

berkongsi