bertukar bulu

Maksud: Berubah pendirian

berkongsi