bertukar jiwa dengan semangat

Maksud: Sedang berkasih-kasihan

berkongsi