berulas tangan dan lidah

Maksud: Mendapat bantuan tenaga dan nasihat