beruk berjumpa pisang masak setandan

Maksud: Orang tamak yang memperolehi keuntungan atau faedah dengan mudah

berkongsi