berulat mata melihat

Maksud: Sangat benci atau meluat melihat sesuatu

berkongsi