beruras katang-katang

Maksud: Sangat marah

berkongsi