berurat berakar

Maksud: Tersimpan dalam hati dengan kukuh