besar berudu di kubangan, besar buaya di lautan

Maksud: Tiap-tiap orang mulia dan berkuasa di tempatnya masing-masing

berkongsi