besar bungkus tak berisi

Maksud: Orang yang besar cakap dan tidak berisi

berkongsi