besar pasak dari tiang

Maksud: Belanja lebih besar daripada pendapatan.

berkongsi