besar pasak daripada tiang

Maksud: Lebih besar belanja daripada pendapatan

berkongsi