biar jadi telinga tempayan, jangan jadi telinga kuali

Maksud: Lebih baik menurut ajaran baik daripada menurut ajaran yang membawa kepada kesusahan

berkongsi