binatang tahan palu, manusia tahan kias

Maksud: Mengajar binatang dengan pukulan, mengajar manusia dengan kiasan (sindiran)

berkongsi