bongkok kail nak mendapat

Maksud: Tipu muslihat itu ialah untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri

berkongsi