buah hidup

Maksud: Buah segar yang baru dipetik dari pokok

berkongsi