buah kalam

Maksud: Hasil tulisan atau karya.

Contoh ayat: Novel itu adalah buah kalam Hamid yang pertama.

berkongsi