bukit jadi paya, paya jadi bukit

Maksud: Orang kaya (mulia) jadi miskin (hina) dan sebaliknya (nasib manusia itu tidak tetap)

berkongsi