bulan jatuh di ribaannya

Maksud: Beruntung besar

berkongsi