burung yang liar jangan dilepaskan; khabar yang mustahil jangan didengarkan

Maksud: Jangan percaya kepada sesuatu perkara yang belum disahkan