busuk berbau, jatuh berdebuk

Maksud: Kalau melakukan kesalahan (perkara-perkara yang tidak baik) akhirnya diketahui orang juga

berkongsi