busuk, busuk embacang

Maksud: Kelihatan bodoh, sebenarnya pandai

berkongsi