busut juga ditimbun oleh anai-anai

Maksud: Orang kaya juga yang bertambah kekayaannya atau orang yang pernah bersalah juga yang dituduh jika terjadi sesuatu kejahatan

berkongsi