zaman berzaman

Maksud: Berturut-turut dari masa ke masa

berkongsi