cek kosong

Maksud: Cek yang tidak ada wang dalam bank