dacing palingan tangan, lidah palingan hati

Maksud: Tidak sama antara cakap dengan niat

berkongsi