dada manusia tidak dapat diselam

Maksud: Fikiran atau isi hati orang tidak dapat diduga

berkongsi