dalam telur

Maksud: Sesuatu perkara yang belum berlaku dan tidak dapat ditentukan baik buruknya

berkongsi