hinggap saja bagai langau, titik saja bagai hujan

Maksud: Sesuatu (kemalangan dan lain-lain) yang terjadi dengan tiba-tiba saja

berkongsi