kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa

Maksud: Percakapan yang kasar kerap kali mencelakakan diri sendiri.

berkongsi