datang seperti ribut, pergi seperti semut

Maksud: Penyakit senang dijangkit, tetapi susah dirawat

berkongsi