daya cipta

Maksud: Kemampuan untuk mewujudkan sesuatu khasnya dalam bidang kesenian

berkongsi