daya kuda

Maksud: Ukuran tenaga kinetik bagi mesin

berkongsi