daya hidup

Maksud: Kekuatan berusaha untuk memenuhi hajat dalam kehidupan

berkongsi